Městská knihovna

Horní Planá

Pondělí
7:30 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý
zavřeno
Středa
7:30 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek
7:30 - 11:30 | 12:30 - 16:00
Pátek
zavřeno

Výňatek z knihovního řádu

  1. Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zaregistrovaným čtenářům, kteří za ně ručí po celou dobu trvání výpůjčky.
  2. Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz. Na písemné přihlášce svým podpisem stvrzuje, že se zavazuje dodržovat výpůjční řád.
  3. Děti do 15 let se mohou přihlásit do knihovny pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů (podpis a datum narození na přihlášce).
  4. Registrační poplatek se platí vždy na rok (365 dní) a umožňuje čtenáři využívat služeb  knihovny.
  5. Výpůjční doba knih, časopisů a ostatních dokumentů je 40 kalendářních dní. Po včasné domluvě s obsluhou knihovny lze výpůjční dobu prodloužit.
  6. Knihy zařazené do příručních knihoven se půjčují pouze prezenčně.
  7. Čtenář může využívat všech katalogů a pomůcek, které jsou čtenářům určeny, má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, v případě literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu.
  8. Čtenář může využívat (za příslušný poplatek dle ceníku) internet, laminování, tisk dokumentů a fax.
  9. Povinností čtenáře je ihned knihovně ohlásit změnu jména, adresy, příp. ztrátu čtenářského průkazu.
  10. Při nedodržení výpůjčního řádu jsou na čtenáři vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).

Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod půjčovny.

{

Jorge Luis Borges

Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.{

Marie Ebner-Eschenbachová

Skvělá kniha – nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme.


 

{

Erasmus Rotterdamský

Ne ti milují knihy, kteří je netknuté schovávají ve skříních, ale ti, kteří je ustavičně mají v ruce.

 

 

Adresa

Kulturní a informační centrum
Městská knihovna
Náměstí 8 (Mapa)
382 26  Horní Planá

Telefon

+420 605 269 174

e-mail

info@knihovna-horniplana.cz